Algemene voorwaarden

Prijsopgave, transacties en leveringen vinden plaats volgens de Algemene Voorwaarden voor Aannemingen in het bouwbedrijf 1992 (AVA 1992), gedeponeerd ter Griffie van de Arrondissementsrechtbank te ‘s-Gravenhage, op 1 december 1992.

Downloaden AVA 1992

Overeenkomst van aanneming van werk (Word)
Overeenkomst van aanneming van werk (Wordperfect)
Overeenkomst van aanneming van werk (PDF)

Overeenkomst van aanneming van werk in regie (Word)
Overeenkomst van aanneming van werk in regie (Wordperfect)
Overeenkomst van aanneming van werk in regie (PDF)